070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Samenwerken met: de gemeente Leidschendam-Voorburg

woensdag 10 maart 2021

Als WDevelop werken wij samen met veel verschillende soorten bedrijven en mensen. Een belangrijke partner is de gemeente.

In een Teams ontmoeting met Kerensa Weemstra, projectleider bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, vertelt zij hoe de samenwerking in het project De Star tot nu toe wordt ervaren.

Kerensa is de huidige voorzitter van projectgroep De Star en ingestapt op het moment dat gemeente, WDevelop en Wooninvest gezamenlijk in 2020 het participatietraject met de buurt opstartten. “Dit traject, waar veel informatie is uitgewisseld en opgehaald uit de omgeving, is soepel verlopen en als zeer positief ervaren. De informatie uit de participatierondes is meegenomen in de planvorming en partijen zijn gezamenlijk naar buiten getreden met het Ruimtelijk Kader”.

We staan op het punt om onze samenwerking binnen dit project verder te formaliseren. “In de komende maanden zullen er besluiten worden genomen over onder andere de grondexploitatie, geluidsthematiek, verkeersveiligheid en ontsluiting van de wijk.” Met andere woorden de samenwerking wordt nu nog intensiever!

Het ziet er naar uit dat de verdere planuitwerking van De Star voorlopig nog digitaal zal plaatsvinden. Hoewel vergaderen via Teams heel efficiënt is, begint de impact van het werken in ‘corona style’ steeds meer merkbaar te worden. “Het persoonlijk contact en de spontane ontmoetingen in de wandelgangen worden gemist”. Een vrolijke foto nemen moet daarom ook op afstand!

Pin It on Pinterest

Share This