070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Reactieve aanwijzing Vliethaven is ingetrokken

woensdag 31 maart 2021

Ten aanzien van de reactieve aanwijzing is er goed nieuws!

Op 30 maart jl. is tussen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het “woon-werkakkoord light” gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan extra woningen, meer omgevingskwaliteit en meer banen. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal 2021 een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse transformatielocaties, waaronder dus Vliethaven. Vliethaven is een gebied waar van oudsher (watergebonden) bedrijvigheid gevestigd was. De ruimte voor dergelijke bedrijvigheid is schaars. Met het woon-werkakkoord spreken partijen af om een goede balans te vinden tussen ruimte voor zowel wonen als werken.

Parallel aan dit woon-werkakkoord is de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan van Vliethaven  door de Provincie definitief ingetrokken. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Vliethaven weer in werking is getreden. Het bestemmingsplan zal op 16 april a.s. opnieuw worden gepubliceerd door de gemeente. Na afloop van de termijn van terinzagelegging is het bestemmingsplan eind mei 2021 onherroepelijk en bindend.

Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via https://www.woneninvliethaven.nl/

Pin It on Pinterest

Share This