070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Raad stelt ruimtelijk kader De Star vast

dinsdag 9 februari 2021

Wederom goed nieuws !

Afgelopen december stelde het College het ruimtelijk kader al vast van De Star. Op 2 februari jl. is het ruimtelijk kader aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming en is het ook door de raad unaniem vastgesteld.

In het huidige plan wordt een programma gerealiseerd van 36 vrije sector woningen en 109 sociale huurwoningen.

De plannen voor De Star zullen binnen dit ruimtelijk kader nader worden uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Tevens worden ook de benodigde onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Hiermee komen wij weer een stapje dichter bij de realisatie van een groene duurzame woonwijk in Leidschendam. Echt iets om naar uit te kijken!

Gaat uw belangstelling uit naar een woning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via https://wdevelop.nl/contact/ en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Pin It on Pinterest

Share This