070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

Park Beresteyn

Voorschoten
In november van dit jaar start de verkoop van de woningen op Park Beresteyn in Voorschoten naar een ontwerp van KOW. Van het door Amvest ontwikkelde plan zijn in maart 2020 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Voor de realisatie en de verkoop van de woningen heeft Amvest in Niersman de samenwerkingspartner gevonden, waarbij WDevelop de verkoop en nadere uit-ontwikkeling verzorgt namens Niersman.

Op Park Beresteyn worden, naast een zorggebouw voor Het Gastenhuis, 45 luxe koopappartementen gerealiseerd in Voorschoten. Een half-verdiepte parkeergarage zal met een daktuin aansluiten op het bestaande park. Het park zal als tuin voor de toekomstige bewoners gaan fungeren.

Het zorggebouw voor Het Gastenhuis blijft in eigendom van Amvest.

Oktober 2023: Update vanaf de bouwlocatie

Daar waar tot voor kort een prachtig landschap in verval raakte, wordt nu volop gebouwd. De duurzame urban villa’s van Park Beresteyn in worden hier met groot vakmanschap gerealiseerd. De stallinggarage is hetgeen nu alle aandacht krijgt. De bouwput voor de aanleg is gereed en uitgegraven tot het niveau van onder de toekomstige keldervloer. De in de grond gevormde heipalen zijn nu goed te zien! Bij een deel van de palen zijn de koppen al “gesneld”. Dit is nodig om de heipalen straks goed te kunnen laten aansluiten op de keldervloer. Bouwen is precisiewerk!

Het bouwteam van Niersman werkt met grote zorgvuldigheid, kennis en plezier aan de realisatie van deze duurzame ontwikkeling op het mooie landgoed in Voorschoten.

Allerlaatste twee appartementen; bouwnummer 1 en 33
Er zijn nog twee laatste driekamerappartementen te koop met een woonoppervlak van circa 110 m². In de 360 graden tour en via de woningzoeker op deze website kunt u zien hoe mooi deze appartementen gelegen zijn. Hier woont u werkelijk met het park aan uw voeten.

Klik voor alle informatie op: www.parkberesteyn.nl

Juli 2023: Update bouwterrein

Eind mei is er gestart met het boren van de heipalen. Inmiddels zijn er ruim 8 weken verstreken en zitten alle 400 boorpalen in de grond. Het aanbrengen van de damwanden voor de ondergrondse parkeerkelder met bergingen is gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind augustus gereed zijn. Nadat de damwanden zijn aangebracht zal de aannemer in september starten met het ontgraven van de bouwput.

Mei 2023: Update bouwterrein

Sinds eind november 2022 is RGS Groep bezig geweest met werkzaamheden op en rondom het terrein van Park Beresteyn ter voorbereiding op de start bouw. De nieuwe inrit aan de Mozartlaan is gerealiseerd, noodzakelijke bomen zijn gekapt en de bestaande opstallen behoudens het monumentale voorhuis zijn gesloopt.

Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt en dat betekent dat we kunnen starten met de daadwerkelijke bouw van Park Beresteyn, te beginnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Hier zijn verschillende methodes voor en er is gekozen om in het werk gestorte betonpalen aan te brengen middels een boorstelling. Dit betekent dat er geen betonnen palen de grond in worden geslagen en daarbij de grond wordt verdrongen waarbij trillingen vrij komen. Met de methode die wordt toegepast wordt een buis de grond in geboord waar bewapening in wordt aangebracht die vervolgens wordt volgestort met beton. Hierdoor kan er trillingvrij te werk worden gaan om zo de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De boorstelling is op de bouwplaats aangevoerd. De werkzaamheden zullen circa 6 á 7 weken in beslag nemen.

Januari 2023: Realisatie van Park Beresteyn van start

De bouwhekdoeken op de bouwlocatie van Park Beresteyn zijn aangepast! Met de start van het jaar 2023 is ook de realisatie van dit geweldige project gestart.

Na een succesvolle verkoopperiode, op dit moment meer dan 80% verkocht, zijn eind 2022 de voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van bestaande opstallen en de aanleg van de nieuwe inrit/oprijlaan aan de Mozartlaan, gestart. Dit voorjaar gaan de betreffende partijen van start met de bouwwerkzaamheden. Hier kijken we samen met de toekomstige bewoners reikhalzend naar uit!

De realisatie is in handen van Bouwbedrijf Niersman en we wensen hen veel succes toe!

Ontwikkeling: Amvest

Verkoop en uitontwikkeling: WDevelop

Realisatie: Niersman

Informatie en verkoop: Fides makelaars en Frisia makelaars

Pin It on Pinterest

Share This