070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

Hoekszand Fase 2

Hoek van Holland
HoeksZand Fase 2 is het ‘logische vervolg’ op de succesvolle ontwikkeling van Hoekszand, gelegen aan de Dokter Kniplaan in de wijk l'Avenue, te Hoek van Holland. HoeksZand Fase 2 is één van de laatste ontwikkelingen in de wijk l’Avenue en vormt daarmee straks het ‘slotstuk’ van de ontwikkeling van de wijk.

In HoeksZand Fase 2 komen twee soorten woningen, te weten: villa’s (die een vervolg zijn op de gewilde villa’s van HoeksZand) én patiowoningen. Deze patiowoningen bieden al het comfort van stedelijk wonen, maar dat in een rustige en prettige opzet. Dit type woningen is echt nieuw voor de wijk en zorgt daarmee voor nog meer variatie en bedient een brede doelgroep. Hiermee geeft dit project ook invulling aan de missie van WDevelop, namelijk zorgen dat iedereen fijn en betaalbaar kan wonen in een leefbare omgeving.

Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste stedenbouwkundige studies voor HoeksZand Fase 2. Vervolgens zal het vervolgtraject van de planontwikkeling en het vergunningentraject verder worden ingezet.

De beoogde start bouw is eind 2023.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit communiceren.

Beeld: Wubben.Chan Architecten

Pin It on Pinterest

Share This