disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. WDevelop B.V. staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. WDevelop B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen. Externe e-mail wordt door WDevelop B.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Pin It on Pinterest