070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

De Wandelganger

Den Haag-Leidschenveen
WDevelop heeft, in samenwerking met Burton Hamfelt Urban Architecture, Olaf Gipser Architects en Starling Structures, een ontwerpvisie opgesteld voor de herontwikkeling van het parkeergebied langs het spoor aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Deze locatie wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw multifunctioneel gebied waarin wonen, werken, bewegen, zorg, onderwijs, parkeren en vervoer optimaal samen zullen komen.

Het plan sluit goed aan op de woningbouwambities van WDevelop en de wijze waarop wij deze ambities willen realiseren. In de ontwerpvisie wordt een woonprogramma toegevoegd van ca. 40% sociaal (waarvan 10% studentenwoningen) en ca. 60% in het midden dure segment.
Een belangrijke drager in het ontwerp is daarmee de mix van doelgroepen die hier hun plek kunnen vinden door de combinatie van studenten, starters, gezinnen en senioren. Hiermee wordt ook een mooie invulling gegeven aan de volkshuisvestelijke opgave waar de gemeente Den Haag voor staat (Woonagenda 2020-2023).

Er wordt ook een gezamenlijke nieuwe parkeeroplossing ontworpen, waardoor er minimale extra belasting op de bestaande verkeersintensiteit zal zijn en parkeren zo optimaal mogelijk wordt gereguleerd. De centrale ligging nabij een OV knooppunt speelt hierin ook een belangrijke rol.

De gemeente heeft al aangegeven medewerking te willen verlenen aan de noodzakelijke bestemmingswijziging. Afgesproken is dat de resultaten die er nu liggen, bruikbaar zijn om de zgn. PUK procedure (planuitwerkingskader) op te starten.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Pin It on Pinterest

Share This