070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

De Star

Leidschendam-Voorburg
De ambitie voor dit project is een aantrekkelijke groene en duurzame woonbuurt met sterke gemeenschappelijke identiteit. Begin oktober 2020 zijn door de gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Wooninvest en WDevelop de digitale handtekeningen gezet op de intentieovereenkomst.

In december 2020 heeft het College het ruimtelijk kader vastgesteld. Het vaststellen van het ruimtelijk kader is een belangrijke tussenstap om onze ambitie te realiseren. De woningbouwplannen zijn in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, WDevelop en woningcorporatie Stichting Wooninvest uitgewerkt in de ruimtelijke studie De Star. Hierin staat onder meer dat de nieuwe woonwijk een aantal groene verbindingen en een groene openbare zone voor sport en spel krijgt. Er komen zowel woningen van twee bouwlagen als gebouwen van vier woonlagen. Vanuit de woningen is het landschap direct te betreden. Zo komen er informele wandelpaden en is er natuurbeheer tot aan de voordeur van de woningen.

Op 2 februari jl. is het ruimtelijk kader aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming en is het ook door de raad unaniem vastgesteld.
In het huidige plan wordt een programma gerealiseerd van 36 vrije sector woningen en 109 sociale huurwoningen.
De plannen voor De Star zullen binnen dit ruimtelijk kader nader worden uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Tevens worden ook de benodigde onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Hiermee komen wij weer een stapje dichter bij de realisatie van een groene duurzame woonwijk in Leidschendam. Echt iets om naar uit te kijken!

Gaat uw belangstelling uit naar een woning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via https://wdevelop.nl/contact/ en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Voor informatie zie ook De Star – In gesprek met LV

Pin It on Pinterest

Share This