070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

De Star

Leidschendam-Voorburg
Eind 2020 zijn door de gemeente Leidschendam-Voorburg, Woningcorporatie Wooninvest en WDevelop de handtekeningen gezet op de intentieovereenkomst en begin 2021 is door de gemeenteraad het ruimtelijk kader vastgesteld om de gezamenlijke ambities voor het gebied bij De Star vast te leggen. Het gezamenlijke doel is om hier een aantrekkelijke, groene en duurzame woonbuurt met een sterke gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen, waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van een mix in sociale en vrije sector woningen.

In de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt i.s.m. de gemeente en woningcorporatie Wooninvest een nieuwe woonwijk ontwikkeld op de grens tussen het natuurgebied de Leidschendammerhout en de snelweg A4, genaamd De Star. Het gezamenlijke doel is om hier een aantrekkelijke, groene en duurzame woonbuurt met een sterke gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen, waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van een mix in sociale en vrije sector woningen.

Aan de hand van het vastgestelde ruimtelijke kader, de zaken die zijn voortgekomen uit de participatie en diverse onderzoeken is het afgelopen jaar een stedenbouwkundig plan gemaakt door het stedenbouwkundig bureau ECHO Urban Design. Tevens is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan en aan de hand hiervan is door Wooninvest en WDevelop een eerste aanzet gemaakt tot ontwerpen voor de beoogde woningbouw.

In de huidige plannen is ruimte voor 19 eengezinswoningen, 16 stadswoningen en 3 appartementen in de vrije koopsector. Daarnaast zijn er 30 sociale huur eengezinswoningen en circa 87 sociale huur appartementen voorzien. De mix van sociaal en betaalbaar versus vrije sector sluit perfect aan op de missie & visie van WDevelop!

De verwachting is dat WDevelop in het voorjaar van 2024 met de verkoop van de vrije sector woningen een aanvang zal maken. De start van de bouwwerkzaamheden staat vooralsnog gepland voor het 2e kwartaal van 2025.

Heeft u belangstelling in een koopwoning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via wdevelop.nl/contact en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Voor informatie zie ook de gemeentelijke website De Star- In gesprek met

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit communiceren.

Impressies: PBV Architects

Pin It on Pinterest

Share This