070 301 47 47 info@wdevelop.nl

College stelt ruimtelijk kader De Star vast

donderdag 17 december 2020

En dat is goed nieuws! De Star is in 2016 door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor sociale woningbouw. Wethouder Jan Willem Rouwendal: “Het vaststellen van het ruimtelijk kader is een belangrijke tussenstap om onze ambitie, het bouwen van een aantrekkelijke groene en duurzame woonbuurt, te realiseren. In het plan zijn 145 woningen opgenomen, waarvan ca. 110 sociale huurwoningen en ca. 35 vrije sector woningen”.

De woningbouwplannen zijn in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, WDevelop en woningcorporatie Stichting Wooninvest uitgewerkt in de ruimtelijke studie De Star. Hierin staat onder meer dat de nieuwe woonwijk een aantal groene verbindingen en een groene openbare zone voor sport en spel krijgt. Er komen zowel woningen van twee bouwlagen als gebouwen van vier woonlagen. Vanuit de woningen is het landschap direct te betreden. Zo komen er informele wandelpaden en is er natuurbeheer tot aan de voordeur van de woningen.

Na vaststelling van het ruimtelijk kader door de gemeenteraad, wordt het in 2021 samen met de omgeving verder uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Gaat uw interesse uit naar een woning in de vrije sector? Laat uw gegevens dan achter op onze website via https://wdevelop.nl/contact/ en dan houden we u op de hoogte van de voortgang.

Pin It on Pinterest

Share This