Vliethaven

Vliethaven

Juni/Juli 2023: voortgang vanuit de lucht

In deze video is goed te zien hoe de bouw vordert!

Mei/juni 2023: stand van het werk

Bij bouwnummers 1 t/m 25 zijn de verdiepingsvloeren aangebracht en bij een aantal woningen is inmiddels ook de tweede verdiepingsvloer aangebracht. Bij bouwnummer 25 is begonnen met het metselwerk. De komende weken gaat de aannemer verder met het lijmwerk van de kalkzandsteenwanden, verdiepingsvloeren en het metselwerk.
Bij de eerste villa’s liggen de begane grondvloeren. De aannemer is druk bezig met de voorbereidingen van de staalconstructie, kappen, verdiepingsvloeren en de installatie.

April 2023: stand van het werk

In fase 1 zijn het hoofdriool en kabels en leidingen van onder meer Stedin en Dunea aangelegd. Bij de bouwnummers 1 t/m 25 zijn alle begane grondvloeren gelegd. De aannemer is nu bezig met het lijmwerk van de kalkzandsteencasco van de woningen en bij de eerste woningen ligt de eerste verdiepingsvloer er inmiddels op. Zodra de begane grond kozijnen zijn geleverd, worden die gesteld en zal het metselwerk opgestart worden.

Februari 2023: stand van het werk

De realisatie van dit project is in handen van Niersman Bouw Haaglanden.

Bij fase 1 (bwnr 1 t/m 30) is het heiwerk afgerond. Naast het inbrengen van van de damwanden voor o.a. de havens is de aannemer volop bezig met het realiseren van de fundaties, het aanbrengen van installaties onder de vloer en het leggen van de begane grond vloer.

Bij fase 2 (bwnr 31 t/m 79) is het bouwrijp maken in volle gang. De prognose is dat dat de bouwrijpactiviteiten omstreeks week 15 zover gevorderd zijn, dat in week 16 gestart kan worden met het heiwerk.

De prognose voor de oplevering is voor fase 1 in het eerste kwartaal van 2024 en voor fase 2 in het derde kwartaal van 2024.

Park Beresteyn

Park Beresteyn

Op Park Beresteyn worden, naast een zorggebouw voor Het Gastenhuis, 45 luxe koopappartementen gerealiseerd in Voorschoten. Een half-verdiepte parkeergarage zal met een daktuin aansluiten op het bestaande park. Het park zal als tuin voor de toekomstige bewoners gaan fungeren.

Het zorggebouw voor Het Gastenhuis blijft in eigendom van Amvest.

Juli 2023: Update bouwterrein

Eind mei is er gestart met het boren van de heipalen. Inmiddels zijn er ruim 8 weken verstreken en zitten alle 400 boorpalen in de grond. Het aanbrengen van de damwanden voor de ondergrondse parkeerkelder met bergingen is gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind augustus gereed zijn. Nadat de damwanden zijn aangebracht zal de aannemer in september starten met het ontgraven van de bouwput.

Mei 2023: Update bouwterrein

Sinds eind november 2022 is RGS Groep bezig geweest met werkzaamheden op en rondom het terrein van Park Beresteyn ter voorbereiding op de start bouw. De nieuwe inrit aan de Mozartlaan is gerealiseerd, noodzakelijke bomen zijn gekapt en de bestaande opstallen behoudens het monumentale voorhuis zijn gesloopt.

Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt en dat betekent dat we kunnen starten met de daadwerkelijke bouw van Park Beresteyn, te beginnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Hier zijn verschillende methodes voor en er is gekozen om in het werk gestorte betonpalen aan te brengen middels een boorstelling. Dit betekent dat er geen betonnen palen de grond in worden geslagen en daarbij de grond wordt verdrongen waarbij trillingen vrij komen. Met de methode die wordt toegepast wordt een buis de grond in geboord waar bewapening in wordt aangebracht die vervolgens wordt volgestort met beton. Hierdoor kan er trillingvrij te werk worden gaan om zo de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De boorstelling is op de bouwplaats aangevoerd. De werkzaamheden zullen circa 6 á 7 weken in beslag nemen.

Januari 2023: Realisatie van Park Beresteyn van start

De bouwhekdoeken op de bouwlocatie van Park Beresteyn zijn aangepast! Met de start van het jaar 2023 is ook de realisatie van dit geweldige project gestart.

Na een succesvolle verkoopperiode, op dit moment meer dan 80% verkocht, zijn eind 2022 de voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van bestaande opstallen en de aanleg van de nieuwe inrit/oprijlaan aan de Mozartlaan, gestart. Dit voorjaar gaan de betreffende partijen van start met de bouwwerkzaamheden. Hier kijken we samen met de toekomstige bewoners reikhalzend naar uit!

De realisatie is in handen van Bouwbedrijf Niersman en we wensen hen veel succes toe!

Ontwikkeling: Amvest

Verkoop en uitontwikkeling: WDevelop

Realisatie: Niersman

Informatie en verkoop: Fides makelaars en Frisia makelaars

Hoekszand

Hoekszand

Februari 2023: Woningen komen steeds meer tot leven!

De eerste woningen zijn inmiddels voorzien van het metselwerk. Daarnaast zijn alle pannen gelegd en de goten aangebracht waarmee de buitenzijde bijna gereed is. Het geeft al een mooi beeld van de uitstraling van de woningen. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de binnenkant. Onder andere het stelwerk en het plaatsen van de eerste gibo binnenwanden. De eerste contouren van de indelingen zijn hiermee ook steeds meer zichtbaar.

December 2022: Het dak ligt erop!

De 8 woningen van Hoekszand zijn voorzien van de prefab kapelementen. Hierna gaan de dakkapellen erop en zullen de eerste pannen gelegd worden. De woningen beginnen steeds meer hun vorm te krijgen.

Oktober 2022: Vorderingen op de bouwplaats

Op de bouwplaats van Hoekszand zijn de vorderingen al goed zichtbaar. Het casco, de dragende wanden en vloeren zijn gereed en de prefab gevelelementen worden aangebracht. Zodra de kozijnen aangebracht zijn kan de aannemer van start met het metselwerk van de woningen en het plaatsen van de dakkappen.

Kopers zijn onlangs op de bouwplaats uitgenodigd om persoonlijk de vorderingen van hun toekomstige woning te kunnen zien.

De prognose voor de oplevering is het 3e kwartaal 2023.

Juni 2022: De eerste paal in Hoek van Holland

Mooi nieuws uit Hoek van Holland, waar de eerste paal is gezet voor het project ‘Hoekszand’. Een feestelijk moment voor de kopers! We wensen het uitvoeringsteam van Batenburg Bouw & Ontwikkeling veel succes toe met de werkzaamheden op de bouwplaats.

Maart 2022: Hoekszand 100% verkocht

We zijn blij en enthousiast om het nieuws te kunnen delen dat alle 8 villa’s in het project Hoekszand te Hoek van Holland zijn verkocht. Een heel mooi resultaat waar we met het team trots op zijn.

Dank aan de collega’s van makelaarskantoren Reichman en Rommelaar en WVK Makelaars voor de deskundige begeleiding aan de kopers en hun inspanningen die hebben geleid tot een succesvolle verkoop.

De realisatie van dit project is in handen van Batenburg Bouw & Ontwikkeling. Zij zullen eind april 2022 starten met de eerste (grond) werkzaamheden op de bouwlocatie.

We feliciteren de toekomstige bewoners nogmaals van harte met hun woning en wensen hen veel woonplezier toe in de gezellige kustplaats, Hoek van Holland.

Architecten: Wubbe.Chan

Realisatie: Batenburg Bouw & Ontwikkeling

Makelaars: Reichman en Rommelaar, WVK Makelaars

Marketing: Brickx

Website: www.hoekszand.nl

De Westeinder

De Westeinder

Leidschendam-Voorburg

In het knusse dorp Stompwijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg, wordt De Westeinder ontwikkeld. Een kleinschalig nieuwbouwproject dat voldoet aan de moderne woonwensen.

(meer…)

Pin It on Pinterest