Waelse Tuin

Waelse Tuin

Waelse Tuin is een wijk die ook nog eens heel herkenbaar is. De woningen zijn van de hand van een bekend architectenbureau: Van Egmond Architecten uit Noordwijk. Elk type woning heeft weer een eigen accent meegekregen. Een rieten dak of een dak met dakpannen bijvoorbeeld, een veranda in de voortuin of houten details in de gevel. De verkoop van de woningen is verdeeld over 3 fasen.

Waelse Tuin in een ontwikkeling van WDevelop uit Den Haag. ONW is de gebiedsontwikkelaar van Waelpolder.

Link naar de projectwebsite: https://waelsetuin.nl/

Diaconessenhuis locatie

Diaconessenhuis locatie

De verkoop betreft het bestaande gebouw van ca. 16.000 m² en het omliggende perceel van totaal circa 30.500 m². Woonhave is voornemens om de locatie, met haar unieke ligging aan de Vliet en omringd door groen, te ontwikkelen tot woningen. De herontwikkeling moet ruimte gaan bieden aan nieuwe appartementen en maisonnettes in verschillende soorten, afmetingen en prijsklassen.
 
In de ambities voor het gebied wordt gebruik gemaakt van de locatiekwaliteiten en ingezet op een verbinding van de nieuwe woningen met het landschap, de omgeving en de Vliet.
 
Het nieuwe woongebied komt te liggen naast het nieuwe Behandelcentrum Voorburg dat Reinier de Graaf Groep in 2022 in gebruik heeft genomen. Vanwege de veranderende zorgvraag en een nieuwe manier om laagdrempelige zorg aan te beiden, dicht bij de patiënt, heeft het Reinier de Graaf Groep haar vestigingen geconcentreerd en kwam het Diaconessenhuis vrij voor een nieuwe functie.
 
WDevelop zal in opdracht van Woonhave de ontwikkeling begeleiden en de realisatie voorbereiden.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Waterjuffers 1

Waterjuffers 1

Waterjuffers wordt een nieuwe woonbuurt binnen Wilgenrijk. In fase 1 van Waterjuffers komen 38 grondgebonden woningen en 23 (huur)appartementen. De grondgebonden woningen worden fraaie gezinshuizen in 3 types: hoek-/rijhuizen, twee-onder-een-kap huizen en parkhuizen.

De architecten van Waterjuffers hebben een plan ontworpen waarbij de openheid van de buurt mooi aansluit op de natuurrijke woonomgeving. In dit natuurlijke landschap wordt een mix van architectuurstijlen binnen de voor Wilgenrijk herkenbare ‘Maassluise School’ samengebracht. De buurt zal als één geheel aanvoelen door de samenhangende architectuur. De rijkheid in architectuur, die je terugziet in de fraaie details en het persoonlijk karakter van de huizen in combinatie met het landschappelijk wonen, maakt Waterjuffers compleet.

De hoek- en rijhuizen hebben een woonoppervlakte vanaf circa 135 m² tot 150 m² en in basis vier slaapkamers. De twee-onder-een-kap huizen hebben een woonoppervlakte vanaf circa 170 m² en in basis vier slaapkamers. De huizen hebben een ruime en diepe tuin. Parkeren kunt u achter het huis in parkeerhoven.

De parkhuizen bij het water liggen verhoogd, op een ondergelegen parkeergarage en hebben een woonoppervlakte vanaf circa 175 m² met in basis vier slaapkamers. De parkhuizen hebben een heerlijk ruim terras, overlopend in de achtertuin, aangrenzend op de parkrand aan het water. Parkeren kan in uw eigen privé parkeerbox onder de woning.

Alle woningen krijgen het energielabel A+++ en zijn dus zeer energiezuinig.

De verkoop van fase 1 zal begin 2024 starten!

Lees verder op www.waterjuffers.nl en meld je vrijblijvend aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

gebieds ontwikkeling Rodenburg

gebieds ontwikkeling Rodenburg

De locatie is verworven met als doel om dit gedeelte van Voorschoten het komende decennium te transformeren naar een mooie en aantrekkelijke woonomgeving.

WDevelop zal in eerste instantie de focus leggen op de uitwerking van een gebiedsvisie met een gedegen analyse van het gebied, rekening houdend met alle uitdagingen die het gebied kent. Belangrijke thema’s voor het welslagen van het project vormen voor ons de aanpak van de wijkontsluiting, het provinciale fietspad, de Woonvisie Voorschoten, de geluidbeperkende voorzieningen (i.v.m. spoorlijn tussen Leiden en Den Haag), het hoogspanning tracé en het onderzoeken van de landschappelijke relaties in het gebied.

De ambitie is om het uiteindelijk woonprogramma op de locatie Rodenburg een mix te laten zijn van sociale/betaalbare en vrije sector woningen. Met betaalbaar wonen als een van onze speerpunten, kan met name aan starters in Voorschoten een serieus perspectief op de woningmarkt geboden worden in de nabije toekomst.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Hoekszand Fase 2

Hoekszand Fase 2

In HoeksZand Fase 2 komen twee soorten woningen, te weten: villa’s (die een vervolg zijn op de gewilde villa’s van HoeksZand) én patiowoningen. Deze patiowoningen bieden al het comfort van stedelijk wonen, maar dat in een rustige en prettige opzet. Dit type woningen is echt nieuw voor de wijk en zorgt daarmee voor nog meer variatie en bedient een brede doelgroep. Hiermee geeft dit project ook invulling aan de missie van WDevelop, namelijk zorgen dat iedereen fijn en betaalbaar kan wonen in een leefbare omgeving.

Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste stedenbouwkundige studies voor HoeksZand Fase 2. Vervolgens zal het vervolgtraject van de planontwikkeling en het vergunningentraject verder worden ingezet.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit communiceren.

Beeld: Wubben.Chan Architecten

De Wandelganger

De Wandelganger

WDevelop heeft, in samenwerking met Burton Hamfelt Urban Architecture, Olaf Gipser Architects en Starling Structures, een ontwerpvisie opgesteld voor de herontwikkeling van het parkeergebied langs het spoor aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Deze locatie wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw multifunctioneel gebied waarin wonen, werken, bewegen, zorg, onderwijs, parkeren en vervoer optimaal samen zullen komen.

Het plan sluit goed aan op de woningbouwambities van WDevelop en de wijze waarop wij deze ambities willen realiseren. In de ontwerpvisie wordt een woonprogramma toegevoegd van ca. 40% sociaal (waarvan 10% studentenwoningen) en ca. 60% in het midden dure segment.
Een belangrijke drager in het ontwerp is daarmee de mix van doelgroepen die hier hun plek kunnen vinden door de combinatie van studenten, starters, gezinnen en senioren. Hiermee wordt ook een mooie invulling gegeven aan de volkshuisvestelijke opgave waar de gemeente Den Haag voor staat (Woonagenda 2020-2023). Er wordt ook een gezamenlijke nieuwe parkeeroplossing ontworpen, waardoor er minimale extra belasting op de bestaande verkeersintensiteit zal zijn en parkeren zo optimaal mogelijk wordt gereguleerd. De centrale ligging nabij een OV knooppunt speelt hierin ook een belangrijke rol.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Pin It on Pinterest