HoeksZand

HoeksZand

De villa’s zijn riant en in basis ingedeeld met maar liefst vijf slaapkamers. De achtertuin grenst aan het water en wordt voorzien van een houten vlonder. En parkeren kan op eigen terrein met een opstelplaats voor twee auto’s. De architectuur ademt die speciale, relaxte sfeer die de kuststreek eigen is.

De verkoop wordt begeleid via WVK makelaars en Reichman & Rommelaar. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden vrijblijvend aanmelden via de website www.hoekszand.nl.

Park Beresteyn

Park Beresteyn

Op Park Beresteyn worden, naast een zorggebouw voor Het Gastenhuis, 45 luxe koopappartementen gerealiseerd. Een half-verdiepte parkeergarage zal met een daktuin aansluiten op het bestaande park. Het park zal als tuin voor de toekomstige bewoners gaan fungeren.

De verkoop van de vrije sector koopappartementen wordt begeleid vanuit WDevelop via ERA Fides Makelaardij bv en Frisia Makelaars B.V. Belangstellenden voor de koopwoningen kunnen zich vanaf heden vrijblijvend aanmelden via de nieuwe website www.parkberesteyn.nl.
 
Het zorggebouw voor Het Gastenhuis blijft in eigendom van Amvest.

Delftsewallen

Delftsewallen

De bebouwing op het gasfabriek terrein bestaat uit vier vrijstaande woningen waarvan bij één het voornemen is de woning door te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking onder permanente begeleiding. Op het terrein van de voormalige beddenzaak is één twee-onder-een-kapwoning en een appartementengebouw gepland. In totaal 13 woningen. De grondgebonden vrijstaande woningen hebben elk een ruime kavel met mogelijkheid tot parkeren op eigen kavel. Achter het appartementengebouw komt een parkeerveld met parkeervoorzieningen voor de bewoners van de appartementen en de twee-onder-een-kapwoning. Het gebied wordt ontsloten door een in- en uitrit vanuit de Delftsewallen.

Eind 2020 is er met de gemeente Zoetermeer een anterieure overeenkomst en een koopovereenkomst gesloten. Het project bevindt zich momenteel in een voorlopig ontwerpstadium. Na goedkeuring van de ruimtelijke opzet en architectuur zullen we de definitief ontwerp fase in gaan en ons oriënteren op een start verkoop.

De Star

De Star

In december 2020 heeft het College het ruimtelijk kader vastgesteld. Het vaststellen van het ruimtelijk kader is een belangrijke tussenstap om onze ambitie te realiseren. De woningbouwplannen zijn in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, WDevelop en woningcorporatie Stichting Wooninvest uitgewerkt in de ruimtelijke studie De Star. Hierin staat onder meer dat de nieuwe woonwijk een aantal groene verbindingen en een groene openbare zone voor sport en spel krijgt. Er komen zowel woningen van twee bouwlagen als gebouwen van vier woonlagen. Vanuit de woningen is het landschap direct te betreden. Zo komen er informele wandelpaden en is er natuurbeheer tot aan de voordeur van de woningen.

Op 2 februari jl. is het ruimtelijk kader aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming en is het ook door de raad unaniem vastgesteld.
In het huidige plan wordt een programma gerealiseerd van 36 vrije sector woningen en 109 sociale huurwoningen.
De plannen voor De Star zullen binnen dit ruimtelijk kader nader worden uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Tevens worden ook de benodigde onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Hiermee komen wij weer een stapje dichter bij de realisatie van een groene duurzame woonwijk in Leidschendam. Echt iets om naar uit te kijken!

Gaat uw belangstelling uit naar een woning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via https://wdevelop.nl/contact/ en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Pin It on Pinterest