Arbeidsvitaminen bij WDevelop

Arbeidsvitaminen bij WDevelop

Naast de voorzichtige voorjaarszon die tussen de wolken verschijnt, kunnen we ook best wat extra vitaminen gebruiken in deze periode. Vandaag heeft WDevelop daarom bij al haar medewerkers een energie boost thuis bezorgd in de vorm van een heerlijke en gezonde fruitbox. Nog even volhouden.

Geniet van dit lekkers!

Reactieve aanwijzing Vliethaven is ingetrokken

Reactieve aanwijzing Vliethaven is ingetrokken

Ten aanzien van de reactieve aanwijzing is er goed nieuws!

Op 30 maart jl. is tussen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het “woon-werkakkoord light” gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan extra woningen, meer omgevingskwaliteit en meer banen. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal 2021 een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse transformatielocaties, waaronder dus Vliethaven. Vliethaven is een gebied waar van oudsher (watergebonden) bedrijvigheid gevestigd was. De ruimte voor dergelijke bedrijvigheid is schaars. Met het woon-werkakkoord spreken partijen af om een goede balans te vinden tussen ruimte voor zowel wonen als werken.

Parallel aan dit woon-werkakkoord is de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan van Vliethaven  door de Provincie definitief ingetrokken. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Vliethaven weer in werking is getreden. Het bestemmingsplan zal op 16 april a.s. opnieuw worden gepubliceerd door de gemeente. Na afloop van de termijn van terinzagelegging is het bestemmingsplan eind mei 2021 onherroepelijk en bindend.

Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via https://www.woneninvliethaven.nl/

Samenwerken met: de gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenwerken met: de gemeente Leidschendam-Voorburg

Als WDevelop werken wij samen met veel verschillende soorten bedrijven en mensen. Een belangrijke partner is de gemeente.

In een Teams ontmoeting met Kerensa Weemstra, projectleider bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, vertelt zij hoe de samenwerking in het project De Star tot nu toe wordt ervaren.

Kerensa is de huidige voorzitter van projectgroep De Star en ingestapt op het moment dat gemeente, WDevelop en Wooninvest gezamenlijk in 2020 het participatietraject met de buurt opstartten. “Dit traject, waar veel informatie is uitgewisseld en opgehaald uit de omgeving, is soepel verlopen en als zeer positief ervaren. De informatie uit de participatierondes is meegenomen in de planvorming en partijen zijn gezamenlijk naar buiten getreden met het Ruimtelijk Kader”.

We staan op het punt om onze samenwerking binnen dit project verder te formaliseren. “In de komende maanden zullen er besluiten worden genomen over onder andere de grondexploitatie, geluidsthematiek, verkeersveiligheid en ontsluiting van de wijk.” Met andere woorden de samenwerking wordt nu nog intensiever!

Het ziet er naar uit dat de verdere planuitwerking van De Star voorlopig nog digitaal zal plaatsvinden. Hoewel vergaderen via Teams heel efficiënt is, begint de impact van het werken in ‘corona style’ steeds meer merkbaar te worden. “Het persoonlijk contact en de spontane ontmoetingen in de wandelgangen worden gemist”. Een vrolijke foto nemen moet daarom ook op afstand!

Raad stelt ruimtelijk kader De Star vast

Raad stelt ruimtelijk kader De Star vast

Wederom goed nieuws !

Afgelopen december stelde het College het ruimtelijk kader al vast van De Star. Op 2 februari jl. is het ruimtelijk kader aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming en is het ook door de raad unaniem vastgesteld.

In het huidige plan wordt een programma gerealiseerd van 36 vrije sector woningen en 109 sociale huurwoningen.

De plannen voor De Star zullen binnen dit ruimtelijk kader nader worden uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Tevens worden ook de benodigde onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Hiermee komen wij weer een stapje dichter bij de realisatie van een groene duurzame woonwijk in Leidschendam. Echt iets om naar uit te kijken!

Gaat uw belangstelling uit naar een woning in de vrije sector? Laat uw gegevens achter op onze website via https://wdevelop.nl/contact/ en dan houden wij u graag op de hoogte van de verdere voortgang.

Even Voorstellen: Chris Schouten

Even Voorstellen: Chris Schouten

Regelmatig kunt u lezen over onze verschillende projecten. Maar wie zijn nu eigenlijk de mensen achter WDevelop? Deze week in ‘Even voorstellen’: Chris Schouten

“Voor mij is WDevelop een goede afspiegeling van de volgende begrippen: Jong maar met ervaring, dynamisch, duurzaam, samen en interactief, degelijk en voor een ieder. Op creatieve wijze, transformeren we graag de stad naar een duurzame en fijne leefomgeving.”

Pin It on Pinterest