Waelse Tuin

Waelse Tuin

Waelse Tuin is een wijk die ook nog eens heel herkenbaar is. De woningen zijn van de hand van een bekend architectenbureau: Van Egmond Architecten uit Noordwijk. Elk type woning heeft weer een eigen accent meegekregen. Een rieten dak of een dak met dakpannen bijvoorbeeld, een veranda in de voortuin of houten details in de gevel. De verkoop van de woningen is verdeeld over 3 fasen.

Waelse Tuin in een ontwikkeling van WDevelop uit Den Haag. ONW is de gebiedsontwikkelaar van Waelpolder.

Link naar de projectwebsite: https://waelsetuin.nl/

Diaconessenhuislocatie

Diaconessenhuislocatie

De verkoop betreft het bestaande gebouw van ca. 16.000 m² en het omliggende perceel van totaal circa 30.500 m². Woonhave is voornemens om de locatie, met haar unieke ligging aan de Vliet en omringd door groen, te ontwikkelen tot woningen. De herontwikkeling moet ruimte gaan bieden aan nieuwe appartementen en maisonnettes in verschillende soorten, afmetingen en prijsklassen.
 
In de ambities voor het gebied wordt gebruik gemaakt van de locatiekwaliteiten en ingezet op een verbinding van de nieuwe woningen met het landschap, de omgeving en de Vliet.
 
Het nieuwe woongebied komt te liggen naast het nieuwe Behandelcentrum Voorburg dat Reinier de Graaf Groep in 2022 in gebruik heeft genomen. Vanwege de veranderende zorgvraag en een nieuwe manier om laagdrempelige zorg aan te beiden, dicht bij de patiënt, heeft het Reinier de Graaf Groep haar vestigingen geconcentreerd en kwam het Diaconessenhuis vrij voor een nieuwe functie.
 
WDevelop zal in opdracht van Woonhave de ontwikkeling begeleiden en de realisatie voorbereiden.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Waterjuffers Fase 1

Waterjuffers Fase 1

Waterjuffers wordt een nieuwe woonbuurt binnen Wilgenrijk. In fase 1 van Waterjuffers komen 38 grondgebonden woningen en 23 (huur)appartementen. De grondgebonden woningen worden fraaie gezinshuizen in 3 types: hoek-/rijhuizen, twee-onder-een-kap huizen en parkhuizen.

De architecten van Waterjuffers hebben een plan ontworpen waarbij de openheid van de buurt mooi aansluit op de natuurrijke woonomgeving. In dit natuurlijke landschap wordt een mix van architectuurstijlen binnen de voor Wilgenrijk herkenbare ‘Maassluise School’ samengebracht. De buurt zal als één geheel aanvoelen door de samenhangende architectuur. De rijkheid in architectuur, die je terugziet in de fraaie details en het persoonlijk karakter van de huizen in combinatie met het landschappelijk wonen, maakt Waterjuffers compleet.

De hoek- en rijhuizen hebben een woonoppervlakte vanaf circa 135 m² tot 150 m² en in basis vier slaapkamers. De twee-onder-een-kap huizen hebben een woonoppervlakte vanaf circa 170 m² en in basis vier slaapkamers. De huizen hebben een ruime en diepe tuin. Parkeren kunt u achter het huis in parkeerhoven.

De parkhuizen bij het water liggen verhoogd, op een ondergelegen parkeergarage en hebben een woonoppervlakte vanaf circa 175 m² met in basis vier slaapkamers. De parkhuizen hebben een heerlijk ruim terras, overlopend in de achtertuin, aangrenzend op de parkrand aan het water. Parkeren kan in uw eigen privé parkeerbox onder de woning.

Alle woningen krijgen het energielabel A+++ en zijn dus zeer energiezuinig.

De verkoop van fase 1 zal begin 2024 starten!

Lees verder op www.waterjuffers.nl en meld je vrijblijvend aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Vliethaven

Vliethaven

Oktober 2023: stand van het werk

De bouw van fase 2 van Vliethaven is inmiddels ook in volle gang. Bij de Havenwoningen (bwnr 35 t/m 49) zijn alle begane grond vloeren gelegd. Bij de appartementen (bwnr 50 t/m 59) is de aannemer bezig met het maken van de fundering. Aansluitend zal de begane grond vloer gelegd worden. Ook bij de Dreefwoningen (bwnr 62 t/m 79) is gestart met de fundering. Be bouwvolgorde zegt overigens niets over de oplevervolgorde. De aanvang van opleveren van fase 2 is gepland in het 4e kwartaal van 2024.

Juni/Juli 2023: voortgang vanuit de lucht

In deze video is goed te zien hoe de bouw vordert!

Mei/juni 2023: stand van het werk

Bij bouwnummers 1 t/m 25 zijn de verdiepingsvloeren aangebracht en bij een aantal woningen is inmiddels ook de tweede verdiepingsvloer aangebracht. Bij bouwnummer 25 is begonnen met het metselwerk. De komende weken gaat de aannemer verder met het lijmwerk van de kalkzandsteenwanden, verdiepingsvloeren en het metselwerk.
Bij de eerste villa’s liggen de begane grondvloeren. De aannemer is druk bezig met de voorbereidingen van de staalconstructie, kappen, verdiepingsvloeren en de installatie.

April 2023: stand van het werk

In fase 1 zijn het hoofdriool en kabels en leidingen van onder meer Stedin en Dunea aangelegd. Bij de bouwnummers 1 t/m 25 zijn alle begane grondvloeren gelegd. De aannemer is nu bezig met het lijmwerk van de kalkzandsteencasco van de woningen en bij de eerste woningen ligt de eerste verdiepingsvloer er inmiddels op. Zodra de begane grond kozijnen zijn geleverd, worden die gesteld en zal het metselwerk opgestart worden.

Februari 2023: stand van het werk

De realisatie van dit project is in handen van Niersman Bouw Haaglanden.

Bij fase 1 (bwnr 1 t/m 30) is het heiwerk afgerond. Naast het inbrengen van van de damwanden voor o.a. de havens is de aannemer volop bezig met het realiseren van de fundaties, het aanbrengen van installaties onder de vloer en het leggen van de begane grond vloer.

Bij fase 2 (bwnr 31 t/m 79) is het bouwrijp maken in volle gang. De prognose is dat dat de bouwrijpactiviteiten omstreeks week 15 zover gevorderd zijn, dat in week 16 gestart kan worden met het heiwerk.

De prognose voor de oplevering is voor fase 1 in het eerste kwartaal van 2024 en voor fase 2 in het derde kwartaal van 2024.

Park Beresteyn

Park Beresteyn

Op Park Beresteyn worden, naast een zorggebouw voor Het Gastenhuis, 45 luxe koopappartementen gerealiseerd in Voorschoten. Een half-verdiepte parkeergarage zal met een daktuin aansluiten op het bestaande park. Het park zal als tuin voor de toekomstige bewoners gaan fungeren.

Het zorggebouw voor Het Gastenhuis blijft in eigendom van Amvest.

Oktober 2023: Update vanaf de bouwlocatie

Daar waar tot voor kort een prachtig landschap in verval raakte, wordt nu volop gebouwd. De duurzame urban villa’s van Park Beresteyn in worden hier met groot vakmanschap gerealiseerd. De stallinggarage is hetgeen nu alle aandacht krijgt. De bouwput voor de aanleg is gereed en uitgegraven tot het niveau van onder de toekomstige keldervloer. De in de grond gevormde heipalen zijn nu goed te zien! Bij een deel van de palen zijn de koppen al “gesneld”. Dit is nodig om de heipalen straks goed te kunnen laten aansluiten op de keldervloer. Bouwen is precisiewerk!

Het bouwteam van Niersman werkt met grote zorgvuldigheid, kennis en plezier aan de realisatie van deze duurzame ontwikkeling op het mooie landgoed in Voorschoten.

Allerlaatste twee appartementen; bouwnummer 1 en 33
Er zijn nog twee laatste driekamerappartementen te koop met een woonoppervlak van circa 110 m². In de 360 graden tour en via de woningzoeker op deze website kunt u zien hoe mooi deze appartementen gelegen zijn. Hier woont u werkelijk met het park aan uw voeten.

Klik voor alle informatie op: www.parkberesteyn.nl

Juli 2023: Update bouwterrein

Eind mei is er gestart met het boren van de heipalen. Inmiddels zijn er ruim 8 weken verstreken en zitten alle 400 boorpalen in de grond. Het aanbrengen van de damwanden voor de ondergrondse parkeerkelder met bergingen is gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind augustus gereed zijn. Nadat de damwanden zijn aangebracht zal de aannemer in september starten met het ontgraven van de bouwput.

Mei 2023: Update bouwterrein

Sinds eind november 2022 is RGS Groep bezig geweest met werkzaamheden op en rondom het terrein van Park Beresteyn ter voorbereiding op de start bouw. De nieuwe inrit aan de Mozartlaan is gerealiseerd, noodzakelijke bomen zijn gekapt en de bestaande opstallen behoudens het monumentale voorhuis zijn gesloopt.

Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt en dat betekent dat we kunnen starten met de daadwerkelijke bouw van Park Beresteyn, te beginnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Hier zijn verschillende methodes voor en er is gekozen om in het werk gestorte betonpalen aan te brengen middels een boorstelling. Dit betekent dat er geen betonnen palen de grond in worden geslagen en daarbij de grond wordt verdrongen waarbij trillingen vrij komen. Met de methode die wordt toegepast wordt een buis de grond in geboord waar bewapening in wordt aangebracht die vervolgens wordt volgestort met beton. Hierdoor kan er trillingvrij te werk worden gaan om zo de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De boorstelling is op de bouwplaats aangevoerd. De werkzaamheden zullen circa 6 á 7 weken in beslag nemen.

Januari 2023: Realisatie van Park Beresteyn van start

De bouwhekdoeken op de bouwlocatie van Park Beresteyn zijn aangepast! Met de start van het jaar 2023 is ook de realisatie van dit geweldige project gestart.

Na een succesvolle verkoopperiode, op dit moment meer dan 80% verkocht, zijn eind 2022 de voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van bestaande opstallen en de aanleg van de nieuwe inrit/oprijlaan aan de Mozartlaan, gestart. Dit voorjaar gaan de betreffende partijen van start met de bouwwerkzaamheden. Hier kijken we samen met de toekomstige bewoners reikhalzend naar uit!

De realisatie is in handen van Bouwbedrijf Niersman en we wensen hen veel succes toe!

Ontwikkeling: Amvest

Verkoop en uitontwikkeling: WDevelop

Realisatie: Niersman

Informatie en verkoop: Fides makelaars en Frisia makelaars

Pin It on Pinterest