AMBITIE

WDevelop, uitgesproken op zijn Engels als ‘we-develop’, is een stedelijke vastgoed ontwikkelaar in de regio Den Haag- Rotterdam. WDevelop kan putten uit een brede ervaring op het gebied van acquisitie, concept ontwikkeling en projectmanagement door een gevarieerd team met veel kennis van projectontwikkeling in de regio.

WDevelop heeft een gevarieerd portfolio aan onderhanden projecten en acquisities. Samen met investeerders, beleggers, financiers, gemeenten en andere stakeholders worden deze projecten ontwikkeld.

kernwaarden

De werkwijze van WDevelop is gebaseerd op een aantal kernwaarden
die wij als persoon en bedrijf erg belangrijk vinden:

WE zijn:

Ondernemend & uitdagend

WE willen graag:

Leren, verbeteren en interactief handelen

WE streven naar:

Verandering

WE hebben:

Plezier, passie & enthousiasme

WE zorgen voor:

Doorlopend persoonlijk contact & interactie

WE houden van:

Een stapsgewijze en transparante aanpak

WE zijn:

Ondernemend & uitdagend

WE willen graag:

Leren, verbeteren & interactief handelen

WE streven naar:

Verandering

WE hebben:

Plezier, passie & enthousiasme

WE zorgen voor:

Doorlopend persoonlijk contact & interactie

WE houden van:

Een stapsgewijze en transparante aanpak

ONZE MISSIE

Samen met onze partners willen wij samenwerken aan de eindproducten van WDevelop. Daarmee zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen voor mobiliteit, gezondheid, vergroening en de energietransitie om een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Wij zoeken in samenwerkingen met partijen naar de verbijzondering in het project, zodat wij een hogere meerwaarde genereren voor kopers, investeerders, buurtbewoners en andere directe participanten. Hierdoor wordt ieder WDevelop project onderscheidend en uniek.

ONZE VISIE

WDevelop transformeert de stad door middel van complexe binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarbij is de locatie met zijn specifieke kenmerken en mogelijkheden het uitgangspunt voor de ontwikkeling. Deze uitgangspunten zijn bepalend voor welke doelgroep wij op die plek de best passende woningen kunnen realiseren. In ieder ontwerp bekijken wij opnieuw wat wenselijk en mogelijk is voor het creëren van een optimale woonomgeving en -beleving. Hiermee willen wij recht doen aan de plek en aan de mensen die er gaan wonen, werken of winkelen.

Pin It on Pinterest