Missie

Wij willen dat iedereen fijn en
betaalbaar moet kunnen wonen
in een leefbare omgeving.

 

Bij het uitvoeren van onze missie gaan we uit van onze kernwaarden: we hebben een oplossingsgerichte aanpak en brengen plezier in ons dagelijks werk.

kernwaarden

We hebben lef en zijn proactief.
Zijn maatschappelijk en lokaal betrokken door actieve participatie en
werken op transparante wijze. We weten wat er lokaal speelt.

Visie

Om fijn en betaalbaar wonen in een leefbare omgeving mogelijk te maken, willen we fungeren als aanjager en initiator van processen, plekken en locaties. Dit vraagt om de nodige portie lef, creativiteit, pro-activiteit en ondernemerschap.

Bij al onze projecten sturen we actief op het vergroten van de leefbaarheid, door ons te richten op duurzaamheid voor de lange termijn. Naast het realiseren groene en gezonde projecten focussen we op architectonische kwaliteit en denken we na over hoe straten, buurten en wijken functioneren en hoe haar bewoners en gebruikers hier wonen, leven en (mee-) groeien.

Wij ontwikkelen prettige plekken om te wonen en te leven; bereikbaar voor iedereen! Hiervoor gaan we maatschappelijk en lokaal betrokken te werk en streven we naar evenwichtigheid in onze projecten, producten en doelgroepen. Zo zorgen we er onder meer voor dat (ongeveer) tweederde van de woningen in onze projecten het betaalbare of middeldure segment vallen. Hiermee brengen we doorstroming op gang brengen en stimuleren we wooncarrières.

We zijn omgevingsbewust en kijken verder dan enkel ‘onze bouwplot’. We betrekken de omgeving door actieve participatie en werken op transparante wijze. Zo leven we ons in een plek in en weten we wat er (lokaal) speelt. Daar waar mogelijk maken we gebruik van lokale markten; voor zowel inkoop als verkoop.

Oplossing

Onze visie maken we mogelijk door de juiste oplossing te zoeken voor elke specifieke opgave. Doordat we werken binnen een compact team met korte lijnen zijn we wendbaar en adaptief en spelen we in op actualiteiten in de markt.

Aanjager

Door onze rol als aanjager van processen en door het activeren van plekken creëren wij nieuwe woon-, werk- en leeflocaties, die hard nodig zijn om aan de huidige woningvraag en de wens van betaalbaarheid tegemoet te komen.

Om betaalbare woningbouw te kunnen realiseren, moeten we vroeg in het ontwikkelproces al slim te werk gaan. Niet alleen werken we met goedkopere, snellere en moderne bouwsystemen, maar ook het ontwikkelproces zelf voeren we efficiënt en kostenbewust uit, met een focus op ‘participatieve locatie-ontwikkeling’; we leveren kwaliteit door zo goed mogelijk te luisteren naar, en aan te sluiten op, de verwachtingen van onze klanten én de omgeving. Samen met onze klanten en stakeholders maken we de juiste keuzes om hiermee uiteindelijk zo goed mogelijk, en binnen de kaders van betaalbaarheid, in te spelen op hun belangrijkste leefwensen.

Onze aanpak leidt tot succes als gevolg van efficiënte businessmodellen en mogelijk het ontstaan van nieuwe producten.

Pin It on Pinterest