070 301 47 47 info@wdevelop.nl

Project

gebieds ontwikkeling Rodenburg

Voorschoten
WDevelop heeft opdracht gekregen om de gebiedsontwikkeling van de locatie “Rodenburg” aan de Oude Adegeesterlaan te Voorschoten op te pakken in opdracht van Niersman Projectontwikkeling B.V. en ABB Ontwikkeling B.V..

De locatie is verworven met als doel om dit gedeelte van Voorschoten het komende decennium te transformeren naar een mooie en aantrekkelijke woonomgeving.

WDevelop zal in eerste instantie de focus leggen op de uitwerking van een gebiedsvisie met een gedegen analyse van het gebied, rekening houdend met alle uitdagingen die het gebied kent. Belangrijke thema’s voor het welslagen van het project vormen voor ons de aanpak van de wijkontsluiting, het provinciale fietspad, de Woonvisie Voorschoten, de geluidbeperkende voorzieningen (i.v.m. spoorlijn tussen Leiden en Den Haag), het hoogspanning tracé en het onderzoeken van de landschappelijke relaties in het gebied.

De ambitie is om het uiteindelijk woonprogramma op de locatie Rodenburg een mix te laten zijn van sociale/betaalbare en vrije sector woningen. Met betaalbaar wonen als een van onze speerpunten, kan met name aan starters in Voorschoten een serieus perspectief op de woningmarkt geboden worden in de nabije toekomst.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Pin It on Pinterest

Share This