Technisch weer!

Technisch weer!

Afgelopen 28 juni hebben we met het team een aantal bouwplaatsen bezocht. Hoewel alle 3 de projecten nog in de steigers staan, zijn de contouren al heel goed te zien.

We bezochten in Leidschendam-Voorburg de projecten “De Groene Horsten” (7 villa’s) en de “Schoorlaan” (22 herenhuizen) worden gerealiseerd. Daarna reden we door naar Schiedam om de vorderingen van “De Bovenmeester” te bewonderen. Hier worden naast 30 appartementen ook 16 eengezinswoningen gebouwd. Ieder project is uniek, kent uitdagingen en heeft bijzondere kenmerken. Voor ons was het een genot om te zien hoe de uitgedachte ontwikkelingen vorm krijgen wanneer vakmensen aan het werk zijn op de bouwplaats.

Dank aan de uitvoerders Bart Waayer van Waaijerbouw en Robert van Rijn en Bert Voskuilen namens Niersman Bouw Haaglanden B.V. voor de enthousiaste toelichting. Op naar een prachtig eindresultaat en de oplevering!

De Groene Horsten – De Groene Horsten

De Nieuwe Schoorlaan | Nieuwbouw Leidschendam Voorburg

De Bovenmeester | Nieuw wonen bij het centrum van Schiedam

De Wandelganger

De Wandelganger

Het plan sluit goed aan op de woningbouwambities van WDevelop en de wijze waarop wij deze ambities willen realiseren. In de ontwerpvisie wordt een woonprogramma toegevoegd van ca. 40% sociaal (waarvan 10% studentenwoningen) en ca. 60% in het midden dure segment.
Een belangrijke drager in het ontwerp is daarmee de mix van doelgroepen die hier hun plek kunnen vinden door de combinatie van studenten, starters, gezinnen en senioren. Hiermee wordt ook een mooie invulling gegeven aan de volkshuisvestelijke opgave waar de gemeente Den Haag voor staat (Woonagenda 2020-2023).

Er wordt ook een gezamenlijke nieuwe parkeeroplossing ontworpen, waardoor er minimale extra belasting op de bestaande verkeersintensiteit zal zijn en parkeren zo optimaal mogelijk wordt gereguleerd. De centrale ligging nabij een OV knooppunt speelt hierin ook een belangrijke rol.

De gemeente heeft al aangegeven medewerking te willen verlenen aan de noodzakelijke bestemmingswijziging. Afgesproken is dat de resultaten die er nu liggen, bruikbaar zijn om de zgn. PUK procedure (planuitwerkingskader) op te starten.

NB. U kunt zich voor deze ontwikkeling nog niet aanmelden als geïnteresseerde. Zodra dit wel mogelijk is, zullen wij dit gaan communiceren.

Eerste paal in Hoek van Holland

Eerste paal in Hoek van Holland

Mooi nieuws uit Hoek van Holland, waar de eerste paal is gezet voor het project ‘Hoekszand’. Een feestelijk moment voor de kopers! We wensen het uitvoeringsteam van Batenburg Bouw & Ontwikkeling veel succes toe met de werkzaamheden op de bouwplaats.

Pin It on Pinterest