Reactieve aanwijzing Vliethaven is ingetrokken

Reactieve aanwijzing Vliethaven is ingetrokken

Ten aanzien van de reactieve aanwijzing is er goed nieuws!

Op 30 maart jl. is tussen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het “woon-werkakkoord light” gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan extra woningen, meer omgevingskwaliteit en meer banen. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal 2021 een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse transformatielocaties, waaronder dus Vliethaven. Vliethaven is een gebied waar van oudsher (watergebonden) bedrijvigheid gevestigd was. De ruimte voor dergelijke bedrijvigheid is schaars. Met het woon-werkakkoord spreken partijen af om een goede balans te vinden tussen ruimte voor zowel wonen als werken.

Parallel aan dit woon-werkakkoord is de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan van Vliethaven  door de Provincie definitief ingetrokken. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Vliethaven weer in werking is getreden. Het bestemmingsplan zal op 16 april a.s. opnieuw worden gepubliceerd door de gemeente. Na afloop van de termijn van terinzagelegging is het bestemmingsplan eind mei 2021 onherroepelijk en bindend.

Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via https://www.woneninvliethaven.nl/

WDevelop “in ontwikkeling”

WDevelop “in ontwikkeling”

WDevelop “in ontwikkeling”

Een van de kernwaarden waar we als WDevelop en personen voor staan is “Leren, verbeteren en interactief handelen”. Daarom zijn we een aantal maanden geleden gestart met het geven van feedback aan elkaar, eerlijk en opbouwend. Vandaag hebben we dit voor de 2e keer gedaan. Naast dat het heel leerzaam is, zorgt het ook voor een flinke dosis teamgevoel. Dat we weer even compleet aanwezig konden zijn, draagt hier natuurlijk extra aan bij.

Samenwerken met: de gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenwerken met: de gemeente Leidschendam-Voorburg

Als WDevelop werken wij samen met veel verschillende soorten bedrijven en mensen. Een belangrijke partner is de gemeente.

In een Teams ontmoeting met Kerensa Weemstra, projectleider bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, vertelt zij hoe de samenwerking in het project De Star tot nu toe wordt ervaren.

Kerensa is de huidige voorzitter van projectgroep De Star en ingestapt op het moment dat gemeente, WDevelop en Wooninvest gezamenlijk in 2020 het participatietraject met de buurt opstartten. “Dit traject, waar veel informatie is uitgewisseld en opgehaald uit de omgeving, is soepel verlopen en als zeer positief ervaren. De informatie uit de participatierondes is meegenomen in de planvorming en partijen zijn gezamenlijk naar buiten getreden met het Ruimtelijk Kader”.

We staan op het punt om onze samenwerking binnen dit project verder te formaliseren. “In de komende maanden zullen er besluiten worden genomen over onder andere de grondexploitatie, geluidsthematiek, verkeersveiligheid en ontsluiting van de wijk.” Met andere woorden de samenwerking wordt nu nog intensiever!

Het ziet er naar uit dat de verdere planuitwerking van De Star voorlopig nog digitaal zal plaatsvinden. Hoewel vergaderen via Teams heel efficiënt is, begint de impact van het werken in ‘corona style’ steeds meer merkbaar te worden. “Het persoonlijk contact en de spontane ontmoetingen in de wandelgangen worden gemist”. Een vrolijke foto nemen moet daarom ook op afstand!

Samenwerken met: Architectenburo Van Vliet

Samenwerken met: Architectenburo Van Vliet

Een samenwerkingspartner die bij meerdere projecten van WDevelop optreedt als architect is  Jan van Vliet. Architectenburo Van Vliet bestaat meer dan 100 jaar en is al 3 generaties overgegaan van vader op zoon met Jan als huidig directeur.

Jan geeft aan dat Architectenburo Van Vliet staat voor een ontwerp dat passend in de omgeving moet worden gemaakt. “De context die speelt rondom een project locatie is erg belangrijk. Dit wordt in kaart gebracht door het maken van omgevingsanalyses, maar ook door middel van gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden.” Dit ligt in lijn met de visie van WDevelop. WDevelop ziet ontwikkelen als een prestatie van verschillende specialismes die samen komen. 

Binnen het project Vliethaven komt deze samenwerking goed bij elkaar volgens Jan. Hier wordt namelijk met zowel de Architektenkombinatie als de stedenbouwkundige van West8 gewerkt. “Het mooie van deze samenwerking is dat er niet in een proces van hokjes wordt gewerkt door de twee architecten en de stedenbouwkundige. Het plan wordt integraal bekeken en uitgewerkt.”

WDevelop kijkt naar een positieve voortzetting van de samenwerking met Architectenburo Van Vliet die nu én in de toekomst voor mooie projecten zorgt.

Pin It on Pinterest