Ontwikkeling-project

Ontwikkeling-project

Hieronder staan een aantal afbeeldingen.

Waarschijnlijk schetsen aangezien het een project in ontwikkeling is en dus nog geen foto’s van gemaakt kunnen worden.

Tekst die uitleg geeft over dit project.

Berichtje twee

Berichtje twee

Tientallen organisaties die zelf hun vastgoed versneld gaan verduurzamen, vragen de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energielabels. Zo kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen versneld worden behaald voor de gebouwde omgeving. Dat zeggen de grote partijen uit de gebouwde omgeving in het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council dat zij hebben ondertekend.

Daarin laten zij zien zelf al verregaande maatregelen te nemen om op energiegebruik te besparen. Initiator DGBC heeft het Commitment dinsdag aan Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie gepresenteerd.

Renovation Wave
Het Paris Proof Commitment werd door Timmermans vol enthousiasme omarmd. Zeker omdat het volgens hem aansluit bij zijn aanstaande Renovation Wave. Een plan om in heel Europa gebouwen te renoveren en te verduurzamen. “Als jullie ons kunnen helpen, om ook op Europese schaal de kwaliteit van plannen te verbeteren, en ook andere landen te helpen in dezelfde richting te denken, dan kan die Renovation Wave een heel groot succes worden”, reageerde de vice-voorzitter van de Europese Commissie.

DGBC-directeur Annemarie van Doorn reageerde na de overhandiging: “Timmermans vraagt om kwalitatief goede plannen en dat hij ons plan daartoe rekent is een mooi compliment. We gaan dan ook naar Brussel en we nemen partijen uit onze achterban mee. Daar gaan we het Commitment nogmaals onder de aandacht brengen en laten we zien dat meten op werkelijk verbruik het juiste middel is.”

Versneld verduurzamen
Van beleggers tot banken en van adviesbureaus tot producenten, met het ondertekenen van het Paris Proof Commitment zeggen de organisaties dat ze zelf hun eigen gebouwen en panden binnen hun invloedssfeer versneld gaan verduurzamen plus klanten actief gaan meenemen. Bovendien spreken zij ook de overheid aan. Het Paris Proof Commitment stelt namelijk: meet op werkelijk energiegebruik, want energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is.

Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak, zeggen de ondertekenaars. Met de label C-plicht, Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelen worden wel stappen gezet, maar deze zijn vooral gericht op de korte termijn. Paris Proof is het doel dat zowel op korte als lange termijn de markt in beweging brengt. En het sluit daarmee goed aan op de in het Klimaatakkoord opgenomen verplichting tot het laten opstellen van routekaarten. Dat is al een eerste stap voor een langetermijnaanpak, sturen op werkelijk gebruik is een logisch vervolg.

Wat is Paris Proof?
Paris Proof is de term die DGBC heeft geïntroduceerd als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen de gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Want dat is nodig. Gebouwen moeten ingrijpend worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. De energie die nog wordt gebruikt, komt van duurzame energiebronnen. Aangezien die duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen, moeten gebouwen zo worden ingericht dat ze gemiddeld nog maar een derde van hun energiebehoefte hebben. Dan is een gebouw Paris Proof.

Zelf aan de slag
Het Paris Proof Commitment is bijzonder, omdat het geen loze belofte is. De ondertekenaars van het Commitment doen namelijk niet alleen een oproep aan de overheid, maar nemen ook zelf verantwoordelijkheid. Of sterker: ze hebben de eerste stappen richting Paris Proof al gezet. Ze zeggen dan ook dat ze zich zullen inspannen om hun eigen vastgoed naar het niveau van Paris Proof te brengen, maar ook de partijen om hen heen in beweging te brengen. En dat is hard nodig, want de gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland. In het Commitment vragen DGBC en de ondertekenaars aan de overheid om ‘launching customer’ te worden en Paris Proof te omarmen, ook voor het eigen vastgoed. De overheid zou vanaf nu moeten gaan meten op werkelijk energieverbruik, met als voordeel dat het makkelijker te monitoren en te handhaven is.

Eigen ambitie
Naast dat partijen zich verbonden hebben aan het centrale Commitment, heeft iedere organisatie concreet gemaakt welke stappen zij met hun eigen organisatie gaan zetten. Zo zegt financieel dienstverlener ING Real Estate Finance NL voor eigen gebruik alleen nog panden te huren die energieneutraal zijn of die dit per 2030 zijn. “En stimuleert actief klanten het omdenken naar reductie energieverbruik in plaats van alleen richten op labels.” Energieleverancier Vattenfall zegt: “Wij maken voor alle zakelijke klanten het energiegebruik in kWh per m2 inzichtelijk via een Energie jaaroverzicht en communiceren actief over onze Paris Proof ambitie.” Institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest heeft een scherpe ambitie geformuleerd: “Alle vastgoedportefeuilles zijn uiterlijk in 2045 Paris Proof door af te zien van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen toe te voegen en gebouwen zeer energie-efficiënt te maken.”

Nieuwsbericht Numero Uno

Nieuwsbericht Numero Uno

Dit is mijn tekst in Word. Gewoon getypt en verzonnen. Het is een echt mooie tekst en behoorlijk nieuwswaardig. Heet van de pers en echt nog niemand weet dit. Dit bericht zal wel enorm gedeeld gaan worden op sociale media en het zal voor iedereen een schol zijn dit te lezen. Het is dus alleen maar tekst. 

Dit is een tussenkop

En is het uberhaupt mogelijk om een opsomming te plaatsen:

  • Opsomming 1
  • Opsomming 2
  • Opsomming 3

Nou wie weet. Deze tekst kopieer en plak ik in wordpress. 

De Groene Horsten

De Groene Horsten

Leidschendam-Voorburg

Zeven buitengewone villa’s, met vrij uitzicht over de weilanden. Heerlijk, landelijk leven om de hoek van de stad.

Herenacht

Herenacht

Zoetermeer

Vier hofwoningen en vier dijkwoningen, passend in de wijk, praktisch en comfortabel ingedeeld en met een heerlijke tuin in de authentieke dorpsstraat van Zoetermeer.

Pin It on Pinterest